Nieuws / Neuigkeiten / News

 

De laatste aanpassingen. De waterkeringen van de ventilatieopeningen zijn aangepast aan de klimaatsveranderingen. De binnenkant is voorzien van 4 mm isolatie waardoor condensvorming verledentijd is geworden. De kwetsbare hoeken zijn voorzien van rvs beschermlaagje. Gelukkig doet het trekpaardje (e-bike) al 8 jaar storingsvrij haar werk.
EnglishThe latest adjustments. The water barriers of the ventilation openings have been adapted to climate changes. The inside is equipped with 4 mm insulation, which makes condensation a thing of the past. The vulnerable corners have a stainless steel protective layer. Fortunately, the cart horse (e-bike) has been working trouble-free for 8 years.
DeutschDie neuesten Anpassungen. Die Wassersperren der Lüftungsöffnungen wurden an die Klimaveränderungen angepasst. Die Innenseite ist mit einer 4-mm-Isolierung ausgestattet, wodurch Kondenswasserbildung der Vergangenheit angehört. Die gefährdeten Ecken sind mit einer Schutzschicht aus Edelstahl versehen. Glücklicherweise funktioniert das Zugpferd (e-bike) seit 8 Jahren störungsfrei.

Op 1 juli 2023 is er een artikel in de telegraaf verschenen over de bicyclecaravan. Bij free publicity kan je helaas niet bepalen wat er wordt geschreven. Dat het om een duurzaam en gezond alternatief voor de auto en vliegvakantie gaat is helaas iets onderbelicht maar dat komt omdat de schrijfster zich moet houden aan de contouren van de rubriek. Free publicity is natuurlijk van harte welkom, waarvoor dank aan de telegraaf en Hortence Chen.
EnglishOn July 1, 2023, an article was published in the Telegraaf about the bicyclecaravan. Unfortunately, with free publicity you cannot determine what is written. Unfortunately, the fact that it is a sustainable and healthy alternative to the car and air holiday is somewhat underexposed, but that is because the writer has to stick to the contours of the section. Free publicity is of course very welcome, for which thanks to the telegraph and Hortence Chen.
DeutschAm 1. Juli 2023 wurde im Telegraaf ein Artikel über die Bicyclecaravan veröffentlicht. Leider kann man bei kostenloser Werbung nicht bestimmen, was geschrieben steht. Leider wird die Tatsache, dass es sich um eine nachhaltige und gesunde Alternative zum Auto- und Flugurlaub handelt, etwas unterbewertet, aber das liegt daran, dass sich der Autor an die Konturen des Abschnitts halten muss. Kostenlose Werbung ist natürlich sehr willkommen, wofür wir dem Telegraphen und Hortence Chen danken.

Ik wens een trekhaak die in de trekrichting stijf is hetgeen fietsen minder vermoeiend maakt, horizontaal, verticaal voldoende bewegelijk is en 90 graden kan draaien waardoor bij omslaan van de fietscaravan, bijvoorbeeld door een te snel genomen scherpe bocht, de fiets veilig overeind blijft staan. Daarnaast moet het koppelen en ontkoppelen simpel zijn. Omdat deze trekhaak nog niet te koop is heb ik zelf een ontworpen waarbij een Duitse collega’s mij op het juiste spoor gebracht hebben en Dennis hem heeft vervaardigd. Uiteraard behoeft het nog verfijning.

 

DeutschIch wünsche mir eine Anhängerkupplung, die steif ist in Fahrtrichtung, so dass das Radfahren einfacher ist. Horizontal, vertikal ausreichend beweglich ist und sich um 90 Grad drehen lässt, damit das Fahrrad auch beim Umkippen des Fahrrad-Wohnwagens sicher stehen bleibt. Bzw wenn jemand die Kurve zu schnell genommen hat. Außerdem soll das An- und Abkoppeln einfach sein. Da diese Anhängerkupplung noch nicht zum Verkauf steht, habe ich selbst eine entworfen, bei der mich deutsche Kollegen auf die richtige Spur brachten. Dennis hat diese angefertigt. Natürlich muss das Design noch verfeinert werden. 
English
I would like a towbar that is stiff in the pulling direction, which makes cycling less tiring, is sufficiently mobile horizontally, vertically and can rotate 90 degrees so that the bicycle remains safely upright when the bicycle caravan turns over, for example due to a sharp bend taken too quickly. In addition, linking and uncoupling should be simple. Because this towbar is not yet for sale, I designed one myself, where German colleagues put me on the right track and Dennis manufactured it. Of course, the design still needs refinement.

Onderweg kwam ik toevallig de fietsende journalist Jan Gerrit tegen die het direct bij de horens vatte met een verhaal ‘Rudi trekt veel bekijks met zijn fietscaravan’ in  

Omdat een klant was gestruikeld over een boomstam en niet verder kon fietsen heb ik de fietscaravan van het autoluwe Schiermonnikoog gehaald en heb ik er direct een korte vakantie aan vastgeplakt op de zeer mooi gelegen camping Seedune. Tijdens gebruik ontdekte ik verdere verbeterpunten.
DeutschDa ein Kunde über einen Baumstamm gestolpert war und nicht mehr radeln konnte, habe ich den Fahrrad-Wohnwagen vom fast autofreien Schiermonnikoog genommen und gleich einen Kurzurlaub auf dem sehr schön gelegenen Campingplatz Seedune daran angeschlossen. Während der Anwendung habe ich weitere Verbesserungspotenziale entdeckt.
English
Because a customer had tripped over a tree trunk and was unable to cycle any further, I took the bicycle caravan from the almost car-free Schiermonnikoog and immediately attached a short holiday to it at the very beautifully situated campsite Seedune. During use I discovered further areas for improvement.
Omdat mensen met een fiets met 2 achterwielen ook gebruik willen maken van de bicyclecaravan is hiervoor een demontabel verlengstuk gemaakt. Een geschikte afneembare trekhaak volgt binnenkort.

 

 

 

 

 

Deutsch
Da auch Personen mit einem Fahrrad mit 2 Hinterrädern den Fahrradwagen nutzen möchten, wurde hierfür eine abnehmbare Verlängerung hergestellt. Eine geeignete abnehmbare Anhängerkupplung folgt in Kürze.
English
Because people with a bicycle with 2 rear wheels also want to use the bicycle caravan, a removable extension has been made for this. A suitable detachable towbar will follow shortly.
Ongeveer 10 jaar geleden heb ik een tweepersoons fiets vouwcaravan met uitschuif keuken, bagagelade en luifel bedacht. De klapbare voor en achterzijden zijn van multiplex hetgeen lastig naaiwerk bespaart. Omdat ik verhuur van een fiets vouwcaravan te riskant vind en ik meer een createur dan een producent ben geef ik de schetsen vrij. Helaas heb ik niet geleerd om met een ontwerpprogramma te tekenen. Wel wil ik kwijt dat op de ochtend toen ik het schetste en de ontbrekende schakel niet wist te bedenken ik mij ten einderaad mij tot boven wende en daarna direct de oplossing ontving.
Deutsch
Vor ungefähr 10 Jahren habe ich mir einen faltbaren Fahrrad Wohnwagen für zwei Personen mit ausziehbarer Küche, Gepäckschublade und Markise ausgedacht. Die faltbare Vorder- und Rückseite besteht aus Sperrholz, was schwierige Näharbeiten erspart. Da ich es zu riskant finde, einen zusammenklappbaren Wohnwagen zu mieten, und eher ein Schöpfer als ein Produzent bin, veröffentliche ich die Skizzen. Leider habe ich nicht gelernt, mit einem Designprogramm zu zeichnen. Ich möchte sagen, dass ich am Morgen, als ich es skizzierte und das fehlende Glied nicht herausfinden konnte, mich endlich nach oben drehte und dann sofort die Lösung erhielt.
EnglishAbout 10 years ago I came up with a two-person folding bicycle caravan with a pull-out kitchen, luggage drawer and awning. The foldable front and back sides are made of plywood, which saves on difficult sewing work. Because I find renting a folding caravan too risky and I am more of a creator than a producer, I release the sketches. Unfortunately, I have not learned to draw with a design program. I do want to say that on the morning when I sketched it and could not figure out the missing link, I finally turned to the top and then immediately received the solution.
 
Het Oostenrijkse online magazine Energie Leben heeft een artikel gewijd aan kamperen met E-bike en fietscaravan. Een Oostenrijker heeft met de Bicyclecaravan met een normale fiets trouwens over hoogste Oostenrijkse bergen gereden.
EnglishThe Austrian online magazine Energie Leben has an article devoted to camping with an E-bike and bicycle caravan. An Austrian has ridden the Bicyclecaravan with a normal bicycle besides over the highest Austrian mountains.
DeutschDas österreichische Online-Magazin Energie Leben hat einen Artikel über Camping mit einem E-Bike und einem Fahrrad-Wohnwagen veröffentlicht. Ein Österreicher ist außerdem dem Bicyclecaravan mit einem normalen Fahrrad über die höchsten österreichischen Berge gefahren.
De bouw van van de vierde fietscaravan staat in het teken van verduurzaming en vermindering van de windgevoeligheid. Zo worden de zijkanten, na een lang zoekproces, beschermt met milieuvriendelijk jachtlak van RIGO Verffabriek op basis van lijnolie en houtolie die het hout tevens voedt. Het dak wordt beschermd met een 
lijnolieverf soort die erg sterk en elastisch is en diep doordringt in het hout. Deze verf heeft als bijkomende voordeel dat het ademend en waterdicht is.
Betreffende lijm is er overgestapt naar oplosmiddel- en PU vrije Wood Max  (Express) Power die waterbestendig is en een eindsterkte heeft van 110 kg/cm2.
EnglishThe construction of the fourth bicycle caravan is all about making the product more sustainable and less wind sensitive. The roof is thus protected with high-quality linseed oil paint that is very strong and elastic and penetrates deep into the wood. This paint is breathable and waterproof.
The sides are protected with yacht varnish based on linseed oil and wood oil that also nourishes the wood.
Concerning glue has been switched to solvent-free and PU-free Wood Max Express Power that is water-resistant and has a final strength of 110 kg/cm2.
DeutschBeim Bau des vierten Fahrrad Wohnwagen geht es darum, das Produkt nachhaltiger zu machen und weniger windempfindlich. Das Dach ist somit mit hochwertiger Leinölfarbe geschützt, die sehr fest und elastisch ist und tief in das Holz eindringt. Diese Farbe ist atmungsaktiv und wasserdicht. Die Seiten sind mit Yachtlack geschützt, der auf Leinöl und Holzöl basiert, das auch das Holz nährt.
Der Klebstoff wurde auf lösemittel- und PU-freien Wood Max (Express) Power umgestellt, der wasserbeständig ist und eine Endfestigkeit von 110 kg/cm2 hat.

De kern van de sandwichbodem van de te bouwen vierde caravan. Ik wil de bodemplaat vereenvoudigen (suggesties zijn welkom) omdat ik de productie van de eenpersoons fietscaravan wil gaan uitbesteden aan een organisatie waar mensen werken met afstand tot arbeidsmarkt, waardoor ik ruimte krijg om een tweepersoonsfietscaravan te kunnen gaan ontwikkelen.
EnglishThe core of the sandwich floor of the fourth caravan to be built. I want to make the bottom plate simpler (suggestions are welcome) because I want to outsource the production of the single-person caravan to an organization where people work with a distance to the labor market, which gives me the opportunity to develop a double-person bicyclecaravan.
DeutschDer Kern des Sandwichbodens des vierten zu bauenden Wohnwagens. Ich möchte die Grundplatte vereinfachen (Vorschläge sind willkommen), weil ich die Produktion des Einpersonenwohnwagens an eine Organisation auslagern möchte, in der Menschen mit Abstand zum Arbeitsmarkt arbeiten, was mir die Möglichkeit gibt, einen Zweipersonenwohnwagen zu entwickeln.
Je kunt nu ook met de sleurhut op fietsvakantie
You can now also go on a cycling holiday with the cabin 
Mit der Hütte können Sie jetzt auch Radurlaub machen
Rudi Zwier ontwierp de ……. fietscaravan!
Rudi Zwier designed the ……. bicycle caravan!
Rudi Zwier entwarf den ……. Fahrradwohnwagen!
 

De bicyclecaravan op de Duitse TV na 7.30 miniuten.
The bicyclecaravan on German TV after 7.30 minutes.
Die Bicyclecaravan im deutschen Fernsehen nach 7.30 Minuten.

Klassiek design en hightech zonder uitstoot ontmoeten elkaar tijdens Duurzaam Drenthe Event 2018, beiden duurzame alternatieve oplossingen met veel aandacht voor functionaliteit en klantwensen.
Classic design and high-tech without emissions meet each other during  Sustainable Drenthe Event 2018, both sustainable alternative solutions with great attention to functionality and customer requirements.
Klassisches Design und High-Tech ohne Emissionen treffen sich beim Nachhaltigen Drenthe Event 2018, beides nachhaltige alternative Lösungen mit großer Aufmerksamkeit auf Funktionalität und Kundenanforderungen.

In Barbara staat een miniartikel over de bicyclecaravan.
In Barbara there is a mini article about the bicyclecaravan.
In Barbara gibt es einen Mini-Artikel über die bicyclecaravan.

De Bicyclecaravan wil vooral qua functionaliteit aansluiten op de behoeften van gebruikers en daarna volgt aansluiting bij omgeving en onverwacht heeft hij een nominatie ontvangen voor . Omdat deze prijs voor designers belangrijker kan zijn gaat Bicyclecaravan niet in op deze nominatie.
The Bicycle caravan would particularly like to fit the needs of users in terms of functionality and then follow link with surroundings and unexpectedly he has a nomination received for. Because this award may be more important for designers, bicyclecaravan does not respond to this nomination.
Die Bicyclecaravan möchte vor allem passen die Bedürfnisse der Nutzer in Bezug auf Funktionalität und folgen dann Link mit  Umgebung und unerwartet hat er eine Nominierung erhielt fur. Da diese Auszeichnung für Designer wichtiger ist, reagiert der Bicyclecaravan nicht auf diese Nominierung.
Schrijster Lydia Rood heeft op 22 augustus 2017 Noordkaap bereikt met de 2e bicyclecaravan, Bovenbergje. Vooreerst gaat deze fietscaravan bijkomen van deze lange reis, 200 km boven de poolcirkel op een verder onbewoond eiland Kalsnes Vesterålen bij kunstenares Myriam Borst.
Writer Lidia Rood has reached North Cape on August 22, 2017 with the 2nd bicyclecaravan. First of all, 2nd bicycle caravan will benefit from this long journey, 200 km above the pool circel on a further uninhabited island Kalsnes Vesterålen with artist Myriam Borst.
Schriftsteller Lydia Rood hat Noordkaap am 22. August 2017 mit der 2. Fahrradwohnwagen erreicht. Zuerst wird der 2. Fahrradwohnwagen  von dieser langen Reise profitieren, 200 km oberhalb des Polarkreis auf einer weiteren unbewohnten Insel Kalsnes Vesterålen mit dem Künstler Myriam Borst.

Op 10 augustus 2017 was de 3e fietscaravan gebruiksklaar. Ten opzichte van de voorgaande modellen zijn de wielen iets naar voren verhuist, waardoor er minder ‘kogeldruk ontstaat. De aansluiting van de trekhaak is verplaatst naar het midden. Samen zorgen deze ingrepen ervoor dat de caravan stabieler en hanteerbaarder is geworden. Verder zijn er meerdere productvereenvoudigingen doorgevoerd. Het blijft altijd zoeken naar de optimale balans.
On the 10th of August 2017 the third bicycle caravan was ready for use. In view of the previous models, the wheels moved slightly forward, which results in less ball pressure. The coupling of the towbar is moved to the center. Together, these interventions make the caravan considerably more stable and Better manageable. Furthermore, several product simplifications have been implemented. It is always searching for the optimal balance.
Am 10. August 2017 war die dritte Fahrradwohnwagen bereit. Hinsichten zu den bisherigen Modellen, bewegt sich die Räder leicht nach vorne, so kommt es zu weniger Kugeldruck. Die Verbindung der Zugstange ist in der Mitte bewegt. Gemeinsam sorgen diese Verfahren, dass die viel Fahrradwohnwagen stabiler und handlicher geworden ist. Darüber hinaus wurden mehrere Produktvereinfachungen implementiert. Es ist immer auf der Suche nach der optimalen Balance.
De veer van de trekhaak koppeling heeft het zwaar ter verduren vandaar dat ik de tuinslang vervangen heb door een omwikkelde ketting.
The torque of the towbar coupling has a lot to bear. Hence I replaced the hose by a wrapped chain.
Die Kupplungsfeder der Zugstange hat den schweren auszuhalten. Das ist, warum ich den Schlauch durch eine Kette gewickelt ersetzt.

Fahrrad-Wohnwagen: mobile Minihäuser für deinen nächsten Urlaub

Utopia.de heeft een artikel gewijd aan fietscaravans.
Utopia.de has an article dedicated to bicycle caravans.
Utopia.de hat einen Artikel auf dem Fahrrad Wohnwagen.

Schrijfster Lydia Rood is met de fietscaravan al voorbij de Poolcirkel en heeft een interview gegeven over haar reis aan Helgelands blad.
Writer Lydia Rood sykkel trailer polarsirkelen over.
Hun hadde et intervju med Helgelands blad om hennes tur.
Writer Lydia Rood is beyond the Polish circle with the bicycle caravan.
She had an interview with Helgeland’s magazine about her trip.
Writer Lydia Rood Fahrrad Wohnwagen den Polarkreis über.
Sie hatte ein Interview mit Helgelands Magazin über ihre Reise.

In april bracht het gerenommeerde Phaidon een boek uit over mobitecture met daarin de eerste bicyclecaravan.com.
In April bringt der renommierte Phaidon ein Buch über mobitecture
mit dem ersten bicyclecaravan.com.

In April the renowned Phaidon brings a book about mobitecture
containing the the first bicyclecaravan.com.
In het najaar van 2016 heb ik enkele dingen verbeterd aan de caravan. De stabiliteit is vergroot door de wielen schuin te plaatsen. Op aangeven van enkele dames heb ik ventilatiegaten onder het matras aangebracht.
In den letzten Monaten habe ich ein paar Sachen im Wohnwagen verbessert. Die Stabilität wird verbessert, indem die Räder in einem Winkel platzieren. Auf Geheiß von einigen Damen habe ich Öffnungen unterhalb der Matratze angeordnet.
In recent months I have improved a few things to the caravan. The stability is enhanced by placing the wheels at an angle. At the behest of some ladies I have vents underneath the mattress arranged.
andreas, Bicycle caravan, Bicycle camper, Bikeavan, Fietscaravan, Fahrradwohnwagen, Fahrradkarawane, vélo caravane, caravana de bicicletas, 自行车车队,自行車車隊Andreas op de 2100 meter hoge Jaufenpass / Passo di Monte Giovo in zomer 2016. De Tiroler, Andreas heeft enkele tochten in het alpen gemaakt met de eerste fietscaravan. Op bergpassen van de Hors Catégorie waar menig beroepsrenner op stuk gaat daar gaat hij overheen met de licht geconstrueerde fietscaravan.
Andreas am 2100 Meter hohen Jaufenpass / Passo di Monte Giovo in 2016. Tirol, Andreas machte mehrere Reisen in den Alpen mit dem ersten Fahrrad Wohnwagen.
Auf den Bergpässe der Hors Catégorie wo viele professionelle Radfahrer ein Problem mit habe, da geht er mit dem Licht konstruierte Fahrradwohnwagen über.
Andreas at the 2100 meter high Jaufenpass / Passo di Monte Giovo in 2016. Tyrol, Andreas several trips in the Alps with the first bicycle caravan. On the mountain passes of the Hors Catégorie where many professional cyclist have a problem with there he goes over with the light constructed bicycle caravan.
andrea2Reschensee in Zuid Tirol, Südtirol, South Tyrol
donau
In Passau vloeien de Inn en de Donau samen.
In Passau wo Inn und Donau zusammenfließen.
In Passau the Inn and Danau flow together.
20164cover
In vogelvrijefietser staat op 1 september 2016 een leuk stukje van de eerste reis van Julia met de nieuwe fietscaravan.

P1030004Zwitserse gebruikers wensten een schuifluik. Het is een Zwierend luik geworden en heeft ten opzichte van een schuifluik als voordeel dat het van binnen uit is te openen en te sluiten zonder het horrengaas te hoeven verplaatsen. Het is octrooivrij dus wees zo vrij om het toe te passen.
Schweizer Benutzer wollte eine Schiebe-Luke. Es hat zu einem Zwier(drehen)-Luke werden und im Vergleich zu einem Schiebe-Luke hat den Vorteil, dass von innen zum Öffnen und schließen ohne die Masche-Bildschirme zu bewegen ist. Es ist patentfrei, Sie können es also gerne anwenden.
Swiss users wanted a sliding hatch. It is a twist become Zwier(run)-hatch and compared to a sliding hatch has the advantage of being from within is to open and close without having to move the mesh screens. It is patent free so feel free to apply it.
voorjaar2016In het voorjaar no 2 van Vogelvrije Fietsers wordt aandacht besteedt aan de fietscaravan.
In Vogelvrije Fietsers ist  Aufmerksamkeit fur die Fahrrad Wohnwagen.
In Vogelvrije Fietser is attention to the bicyclecaravan.
Experiment, koeling door verdamping. In deze opstelling koelt het tot maximaal 3,7 graden Celsius. Dit is weinig voor een koelbox. Nu maar wachten op de lichte, betaalbare plastic zonnecel.
Experiment, Kühlung durch Verdunstung. Dieses Setup cool bis zu 3,4 Grad Celsius. Dies ist wenig für einen Kühler. Jetzt warten nur leichte, preiswerte Kunststoff Solarzelle.
Experiment, cooling by evaporation. This setup cool up to 3.4 degrees Celsius. This is to little for a cooler. Now just waiting for the light, cheap plastic solar cell.
P1030009De contouren van de 2e caravan worden zichtbaar. Voor de ergonomische maatvoering heb ik zelf als proefpersoon gefunctioneerd (185×1.08=200).
Die Konturen der 2e Wohnwagen sind sichtbar. Für die ergonomischen Abmessungen fungierte ich als Testperson (185 x 1,08 = 200).
The contours of the 2e caravan be visible.For the ergonomic dimensions I have functioned as test subject (185x 1.08 = 200).
Door direct te tekenen op het hout kun je direct testen of het ergonomisch past en overzie je alles beter. De kledingplank krijgt de zelfde hellingshoek als de daklijn zodat de kleding minder snel van de kledingplank valt tijdens het rijden. Tevens kun je je knieën naar je romp trekken zonder de kledingplank te raken.
Ich zeichnen direkt auf dem Holz und damit kann ich direkt testen, die Ergonomische Passform und alles besser übersehen. Die Kleidung Board Ruft den gleichen Winkel wie die Dachlinie, so dass die Kleidung weniger wahrscheinlich von der Kleidung Board fallen, während der Fahrt. Sie können auch Ihre Knie an Ihren Rumpf ziehen ohne die Kleidung Board Regal.
I draw directly on the wood thereby can I directly test if the ergonomic fit and you do overlook anything better. The clothing Board gets the same slope angle as the roof line so that the clothes are less likely to fall off the clothing Board while driving. You can also pull your knees to your hull without to hit the clothing Board.
De basis voor de 2e fietscaravan, een sandwichbodem van 210 x 80 x 4.7 cm.
De lengte en breedte maten zijn verkregen door gebruikerservaringen.
Die Basis für das 2e Fahrrad Wohnwagen , einem Sandwichboden von 210 x 80 x 4.7 cm.
Die Länge und Breite Größen werden durch Benutzerersfahrungen gewonnen.
The basis for the 2e bicyclecaravan, a sandwich bottom of 210 x 80 x 4.7 cm.
The length and width sizes are obtained by users experiences.
IMG_1512 (1)
IMG_1515In juli 2015 heeft een Zwitsers stel uit Toffen met een speciaal voor deze vakantie door hun gemaakte fietscaravan samen met de bicyclecaravan, rond getrokken. Op de zeer mooi gelegen camping Seedune op het auto luwe Schier wisten ze niet wat voor tarief ze moesten berekennen voor 2 fietscaravans. Omdat 2 fietscaravans ongeveer even weinig ruimte in beslag nemen als een tweepersoonstent hoefden ze samen maar voor 1 tweepersoons tent te betalen.
Leuk dat de Tiroler Tageszeitung in april 2015 een artikel wijde aan de bicyclecaravan.
Schön, dass die
tirolertageszeitungim April 2015 a Artikel breit um die Fahrrad Wohnwagen.

Nice that the Tiroler Tageszeitung in april 2015 wrote an article on the bicycle caravan.
Tijdens de herfstvakantie heb ik enkele dingen veranderd. Een mens produceert tijdens slaap 60 ml vocht per uur. Een kleine ruimte dien je daarom goed te ventileren om condensvorming te volkomen. Daarom is in de wielkasten en bij het dak extra ventilatie aangebracht.

025 018Bij 4 draagpunten moet je meestal 1 draagpunt in hoogte bijstellen. Daarom heb ik het aantal terug gebracht naar 3.
kerst020In het eerste weekend van 2015 heb het onder koude en natte omstandigheden in de caravan geslapen om de verbeteringen te testen. Wat mij betreft zijn de verbeteringen goed uitgevallen.
nestIn het Belgische blad Nest is in het juni nummer van 2014 aandacht besteed aan bicyclecaravan.
In das belgische Zeitschrift Nest ist in der Juni-Ausgabe von 2014 einen Artikel gegeben über bicyclecaravan.
In the Belgian magazine Nest is in the June issue of 2014 an article spent about bicyclecaravan.
Op uitnodiging van  natuur2 (2) stond ik op 1 en 2 maart 2014 met de fietscaravan op de fiets en wandel beurs in de rai.

raiDaar heb ik niet alleen de fietscaravan onder de aandacht gebracht maar ook heb ik goed geluisterd naar de reacties. Hierbij is bij mij een beeld ontstaan dat de toch al kleine doelgroep ook nog eens bestaat uit meerdere kleine deelgroepjes met allemaal specifieke wensen. Een van de deelmarkten die is die van het type mannen die vooral oog hebben voor het aantal honderden kilometers die ze per dag afleggen. Deze groep wenst een zeer geavanceerde compacte 1-wielige klap/vouw caravan waarbij uitrusting en comfort onderschikt is aan het gewicht. Ik wil proberen fietscaravans te creëren die aansluiten bij andere groepen.
Als het product genoeg is ontwikkeld dan is het de bedoeling een platform te creëren ten behoeve van potentiële aanbieders elders in de wereld, aansluitend aan daar bestaande cultuur en klimatologische omstandigheden.

4 gedachten over “Nieuws / Neuigkeiten / News

 1. Wij hebben op 9 of 10 september ’16 Julia ontmoet in de Dwingelerveld met de Cyclecaravan. Ongelooflijk enthousiast vertelde zij, al behoorlijk Nederlands geleerd, over haar belevenissen met dit rollend object. Zij straalt bij alles wat ze verteld over de reis en de caravan. Wat een heerlijk mens.
  Groet haar namens Joke en Arie.

  1. Beste Joke en Arie,

   Julia is de ideale klant. Haar was ook een commerciële functie aangeboden bij een zeer groot bedrijf die in het nabije verleden verkeerde dingen heeft gedaan. Gelukkig doet ze alleen de dingen waarbij ze zich goed voelt. Voor elk bedrijf die een eerlijk product wil verkopen is zij een droom ambassadeur.

   Groetjes, Rudi

 2. Mooie slaap gelegenheid.
  Jaren geleden is in Amerika iets dergelijks ontwikkeld voor daklozen:

  Als het dagen regent is er bij deze caravan een slimme oplossing voor “droog” koken?
  Bijvoorbeeld door aan de bovenzijde een overkapping aan te ritsen van doek?

  Ik ben benieuwd hoe het rijden bevalt achter mijn 3-wieler (ICE-Adventure).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.