Duurzame ontwikkelingen stimuleren

Ik wil graag een centrum creëren waar mensen duurzame producten kunnen ontwikkelen en bouwen. Indien verschillende projecten op één fysieke plaats worden ontwikkeld en gebouwd door mensen met verschillende achtergronden dan kunnen ze elkaar stimuleren, helpen en op een informele manier kennis uitwisselen. Middelen kunnen daarnaast efficiënt worden gedeeld.
Bijna 60% van de mensen doet totaal ander werk dan zij voor zijn opgeleid en maar 18% doet werk waarvan die als kind van droomden. Soms gaan mensen naast hun volledige of deeltijd baan bezig met waarvoor ze zijn opgeleid of waarvan ze als kind van droomden. Deeltijd werkruimtes en werkruimtes voor start-ups zijn bijna niet aanwezig. Overheden kunnen vanwege regelgeving hier niet op inspelen en commerciële partijen sluiten hierop vaak ook niet goed aan.
Daarom wil ik of het liefst samen met anderen een fysieke plek creëren waar mensen duurzame producten kunnen ontwikkelen en bouwen. Hiervoor ben ik op zoek naar (deels) leegstaand gebouw. Heeft u een mogelijke geschikte locatie binnen een straal van 15 km van Peize.
Vooreerst ben ik al zeer gelukkig met een werkruimte van 10
.

https://www.ditenergie.nl/denk-mee/gezocht-een-inspirerende-locatie-de-buurt-van-peize